ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

اعضای هیئت مدیره
سید عباس نوربخش

سید عباس نوربخش

رئیس هیئت مدیره

عباس مرزبان

عباس مرزبان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

رضا علیمحمد

رضا علیمحمد

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین پیرکماجی

حسین پیرکماجی

عضو هیئت مدیره

سید سعید اخلاقی مدیری

سید سعید اخلاقی مدیری

عضو هیئت مدیره