اهم فعالیت های شرکت

موضوع فعالیت های شرکت به شرح زیر است 

 

اهم فعالیت در بخشهای مختلف تا پایان سال98: ( شرکت ارتباطات سیار – شرکت نقش اول کیفیت و استانها )

- پروژه تامین نیروی انسانی شرکت ارتباطات سیار 

- خدمات پایش و راهبردی شرکت ارتباطات سیار

- تامین نیروی انسانی ، خدمات ، گل کاری و باغبانی شرکت ارتباطات سیار

- جابجایی یونیت ها

- نگهداری تجهیزات DDF و ODF لینکهای ارتباطی مراکز موبایل تهران و به روز رسانی دیتابیس

- اجرای خدمات نصب تجهیزات فیبر نوری سایت های BTSاستان تهران

- اجرای طرحهای ترانسمیشن در بخش BSS و CORE مراکز ارتباطات سیار تهران

- پروژه نصب و راه اندازی تجهیزات IPBH شهرستانها (شرکت ناک)

- پروژه اجرای طرحهای توسعه سایت های BTS منطقه شمال تهران

- پروژه نگهداری سالن OMC مراکز توحید همراه اول

- پروژه درایو تست استانها ی مرزی و فرود گاهها

- پروژه برگردان سایت های 3G استان تهران (تامین لوازم)

- پروژه برگردان سایت های 3G استان تهران(خدمات)

- پروژه خدمات دکلبندی (QA) مرحله اول

- پروژه شناسایی و پلاک کوبی تجهیزات IT

- تهیه کلیه لوازم مصرفی بخش ترانسمیشن مراکز تهران

- پروژه بهسازی مرکز بندرعباس

- تامین لوازم جانبی سایت های BTS(بست فیدر-کیت گراند-کلمپ و...)

- پروژه تامین تجهیزات آنتنالاین همراه اول

- پروژه طرحهای توسعه ترانسمیشن سایت ها مرحله دوم

- آدیت و PM دیزل ژنراتورهای همراه اول (ناک)

- تولیدی بستل بصورت مشترک (تولید انواع پچکورد و جمپر جهت پیکتل و اسپلیتر نوری و فروش به متقاضیان)