به منظور اتوماسیون دعاوی شرکت های تعاونی ؛ قرارداد همکاری بین اتاق تعاون استان تهران و شرکت فرهیختگان پیام همراه منعقد شد    
 
ادامه مطلب...
رونمایی از سایت تجاری شرکت فرهیختگان پیام همراه    
 
 
 
ادامه مطلب...
دستاورد همکاری مطلوب سهامدارن در  ثبت اطلاعات و مشخصات شخصی در سامانه هوشمند وزارت تعاون    
ادامه مطلب...
برگزاری مسابقات فرهنگی بر اساس اساسنامه شرکت انجام می‌شود   
 
ادامه مطلب...