اطلاعیه تغییر محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرهیختگان پیام همراه

ادامه مطلب...

آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم شرکت فرهیختگان پیام همراه

ادامه مطلب...

قابل توجه سهامدران شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه

ادامه مطلب...

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه در تاریخ 29-5-1399 بمنظور انتخاب هیئت و مدیرها راس ساعت 14 در محل آمفی تئاتر ساختمان ستاره ونک همراه همراه اول واقع در میدان ونک خیابان ونک تشکیل شد.

ادامه مطلب...
از کلیه اعضا و سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز چهارشنبه مورخ 99/5/29 راس ساعت 14 در محل سالن اجتماعات برج همراه واقع در خیابان ونک ، برج همراه برگزار می گردد حضور بهم رسانند .
ادامه مطلب...