اجرای طرح نظرسنجی از اعضا برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در شرکت

ادامه مطلب...

برگزاری ملاقات‌های عمومی مدیرعامل شرکت فرهیختگان پیام همراه با اعضا

ادامه مطلب...