مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه در تاریخ 29-5-1399 بمنظور انتخاب هیئت و مدیرها راس ساعت 14 در محل آمفی تئاتر ساختمان ستاره ونک همراه همراه اول واقع در میدان ونک خیابان ونک تشکیل شد.

ادامه مطلب...
از کلیه اعضا و سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز چهارشنبه مورخ 99/5/29 راس ساعت 14 در محل سالن اجتماعات برج همراه واقع در خیابان ونک ، برج همراه برگزار می گردد حضور بهم رسانند .
ادامه مطلب...

همکارانی که تمایل به ثبت نام جدید ، حذف و یا اضافه کردن خود و یا افراد تحت تکلفشان در بیمه تکمیلی را دارند حداکثر تا تاریخ 99/05/31 به دفتر مرکزی مراجعه نمایند .

ادامه مطلب...

اطلاعیه محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم )

ادامه مطلب...