این شرکت در دو رشته کارشناسی برق و کارشناسی مکانیک .با تخصص های مذکور استخدام بعمل می آورد

ادامه مطلب...

بازدید آقای دکتر ذاکری افشار مدیرکل جذب وحمایت از سرمایه گذاری
منطقه ویژه اقتصادی پیام
بازدید بدون اطلاع قبلی ضمن بررسی تولیدات، توسط شركت بستل

ادامه مطلب...

کلیه همکاران خانم و آقا که هنوز موفق به انجام معاینات ادواری نشده اند لازم است روز شنبه 98/06/16 به طبقه 1- همراه اول مراجعه نمایند بدیهی است این تاریخ آخرین مهلت بوده و تمدید قرارداد منوط به انجام آزمایشات می باشد.

احتراماً همانگونه که مستحضر می باشید معاینات ادواری مرحله اول کارکنان این شرکت شامل آزمایش روتین خون ،ادیومتری،اسپیرومتری، نوارقلب و تعیین BMI (تعیین قد و وزن) از تاریخ 98/06/05 لغایت 98/06/16 و مرحله دوم (معاینه پزشک طب کار) از تاریخ 98/06/23 لغایت 98/07/01 به تفکیک مرد و زن انجام خواهد شد. خواهشمند است به همکاران ابلاغ فرمایند طبق جدول زمانبندی ذیل از ساعت 07:30 لغایت 13:00 بهساختمان همراه اول طبقه 1- مراجعه نمایند. شایان ذکر است تاریخ اعلام شده قابل تمدید نمی باشد .

ادامه مطلب...