عضو هیئت مدیره

فریبرز پاکزاد کیوی

شبکه تلفن همراه کشور از سال 1373 با بهره برداری از 26 انتن BTS با یک مرکز سویییچ در تهران با 10،000 مشترک آغاز بکار کرد و تاکنون به همت جوانان و مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران به شبکه ای بالغ بر 7000 BTS در سال 1399 با حدود 60 میلون مشترک توسعه یافته است . با تجربه بدست آمده از آن دوران به این نتیجه رسید ام که با بهره گیری از و بادبان نگهداری و توسعه میتوان از طوفانهای پرتلاطم رشد و توسعه موفق بیرون آمد و به هدف نهایی که همانا ارایه خدمت به مردم ، پیمانکاری مطمئن برای شرکای تجاری و سود بیشتر به سهامداران رسید بدیمنظور به عنولان منتخب سهامداران رئوس فعالیتهای خود را ذیل چشم انداز شرکت در موارد ذیل میدانم: • ارزیابی و بهبود مستمر • توسعه الگوهای مدیریتی • جاری سازی و اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی • سرآمد بودن در بین شرکتهای پیمانکار • نگاه به آینده و بازارهای جدید در ایران و سایر کشورها • تهیه و تولید تحهیزات جانبی شبکه موبایل و فیبر نوری با نگاه به بازار آتی • احتمام به آموزش جهت بروز بودن همکاران بخش توسعه و نگهداری شبکه. امیدوارم با تلاشهای روزافزون خود امانت دار خوبی برای سهامدارن گرامی باشم .

عضو هیئت مدیره

سید سعید اخلاقی مدیری

شبکه تلفن همراه کشور از سال 1373 با بهره برداری از 26 انتن BTS با یک مرکز سویییچ در تهران با 10،000 مشترک آغاز بکار کرد و تاکنون به همت جوانان و مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران به شبکه ای بالغ بر 7000 BTS در سال 1399 با حدود 60 میلون مشترک توسعه یافته است . با تجربه بدست آمده از آن دوران به این نتیجه رسید ام که با بهره گیری از و بادبان نگهداری و توسعه میتوان از طوفانهای پرتلاطم رشد و توسعه موفق بیرون آمد و به هدف نهایی که همانا ارایه خدمت به مردم ، پیمانکاری مطمئن برای شرکای تجاری و سود بیشتر به سهامداران رسید بدیمنظور به عنولان منتخب سهامداران رئوس فعالیتهای خود را ذیل چشم انداز شرکت در موارد ذیل میدانم: • ارزیابی و بهبود مستمر • توسعه الگوهای مدیریتی • جاری سازی و اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی • سرآمد بودن در بین شرکتهای پیمانکار • نگاه به آینده و بازارهای جدید در ایران و سایر کشورها • تهیه و تولید تحهیزات جانبی شبکه موبایل و فیبر نوری با نگاه به بازار آتی • احتمام به آموزش جهت بروز بودن همکاران بخش توسعه و نگهداری شبکه. امیدوارم با تلاشهای روزافزون خود امانت دار خوبی برای سهامدارن گرامی باشم .

رئیس هیئت مدیره

جعفر رجب پور زهرائی

شبکه تلفن همراه کشور از سال 1373 با بهره برداری از 26 انتن BTS با یک مرکز سویییچ در تهران با 10،000 مشترک آغاز بکار کرد و تاکنون به همت جوانان و مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران به شبکه ای بالغ بر 7000 BTS در سال 1399 با حدود 60 میلون مشترک توسعه یافته است . با تجربه بدست آمده از آن دوران به این نتیجه رسید ام که با بهره گیری از و بادبان نگهداری و توسعه میتوان از طوفانهای پرتلاطم رشد و توسعه موفق بیرون آمد و به هدف نهایی که همانا ارایه خدمت به مردم ، پیمانکاری مطمئن برای شرکای تجاری و سود بیشتر به سهامداران رسید بدیمنظور به عنولان منتخب سهامداران رئوس فعالیتهای خود را ذیل چشم انداز شرکت در موارد ذیل میدانم: • ارزیابی و بهبود مستمر • توسعه الگوهای مدیریتی • جاری سازی و اخذ گواهینامه های معتبر بین المللی • سرآمد بودن در بین شرکتهای پیمانکار • نگاه به آینده و بازارهای جدید در ایران و سایر کشورها • تهیه و تولید تحهیزات جانبی شبکه موبایل و فیبر نوری با نگاه به بازار آتی • احتمام به آموزش جهت بروز بودن همکاران بخش توسعه و نگهداری شبکه. امیدوارم با تلاشهای روزافزون خود امانت دار خوبی برای سهامدارن گرامی باشم .

نایب رئیس هیئت مدیره

عباس یوسفیان

فرهیختگان پیام همراه تلفیقی است از تجربه ، تخصص و دانش که آمیزه ای متشکل از اندوخته های دیروز ، توانمندی امروز و امید به فردا میباشد برای ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و مناسب به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه این شرکت با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص آت تحقق یافته است . در همین راستا تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع سهامداران ، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است. تدوین سیاست های توسعه محور در جهت نیل به اهدافمان که همان خلق بالاترین سود به سهامداران و رضایت کارفرمایان و شرکای تجاری است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های ما جای گرفته است. مجموعه مدیران شرکت به عنوان امانتداران این بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی شرکت بردارد تا نام تجاری این شرکت درصنعت تلکام، تداعی کننده اعتبار سهامداران فرهیخته خود باشد.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عباس مرزبان

فرهیختگان پیام همراه تلفیقی است از تجربه ، تخصص و دانش که آمیزه ای متشکل از اندوخته های دیروز ، توانمندی امروز و امید به فردا میباشد برای ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و مناسب به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه این شرکت با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص آت تحقق یافته است . در همین راستا تلاش در جهت ارتقاء کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع سهامداران ، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است. تدوین سیاست های توسعه محور در جهت نیل به اهدافمان که همان خلق بالاترین سود به سهامداران و رضایت کارفرمایان و شرکای تجاری است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های ما جای گرفته است. مجموعه مدیران شرکت به عنوان امانتداران این بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی شرکت بردارد تا نام تجاری این شرکت درصنعت تلکام، تداعی کننده اعتبار سهامداران فرهیخته خود باشد.