فعالیت های در حال اجرا : (شرکت ارتباطات سیار- شرکت نقش اول کیفیت و استانها)

 • پروژه بهسازی و اجرای طرح های توسعه لینک های ارتباطی مراکز تهران (۷ مرکزی تهران)
 • پروژه نگه داری تجهیزات ترانسمیشن لینک های ارتباطی ارتباطی مراکز تهران (۷ مرکز تهران)
 • پروژه شناسایی لینک های ارتباطی و تهیه دیتابیس مراکز استان تهران
 • پروژه توسعه و جمع آوری BCSهای مراکز استان تهران
 • خدمات پایش و راهبردی شرکت ارتباطات سیار
 • .پروژه برگردان سایت های 3Gاستان های فارس ، هرمزگان ، مازندران ، گیلان ، خراسان رضوی
 • نصب و راه اندازی ۱۰ سیستم SPOمراکز رشت
 • نصب ۴ سیستم BCS نوع فلکسی مراکز مشهد و تربت حیدریه (ناک)
 • پروژه اجرای طرح های ترانسمیشن برگردان ترانزیت ها و توسعه و SWAPلینک های ارتباطی سایت های BTS استان تهران
 • نصب راک RNCدر مرکز بهشتی تهران (ناک)
 • ارزیابی وضعیت تجهیزات مراکز ارتباطات سیار استان ها
 • اجرای طرح های نصب پچکوردهای نوری در مراکز تهران جهت برگردان سایت های 3G
 • نگهداری و بهینه سازی شبکه سیار استان مشهد و حومه
 • پروژه خدمات نگه داری و پشتیبانی شبکه و تجهیزات سیستمهای مراکز مشترکین شرکت ارتباطات سیار
 • تامین نیروی خدماتی شرکت سرمایه گذاری نور دنا
 • پروژه تامین نیروی انسانی شرکت ارتباطات سیار
 • پروژه چاپ و تکثیر شرکت ارتباطات سیار
 • تامین نیروی انسانی خدمات ، گل کاری و باغبانی شرکت ارتباطات سیار

اهداف پروژه های آتی :

۱ . پروژه نگهداری تجهیزات ترانسمیشن  IPBB و سرویس های مراکز اصلی تهران (ناک)

۲ . پروژه بهسازی تجهیزات ترانسمیشن مراکز اصلی استان تهران (ناک)

۳ . برگزاری دوره های آموزشی تجهیزات فنی جهت کارشناسان شرکت

۴ . پروژه UPGRADE تجهیزات IPBB

۵ . پروژه های نصب پیگتل ها و فیوژن فیبر نوری لینک های ارتباطاتی

۶ . تاسیس دفتر گروه A در رابطه با مشترکین همراه اول

۷ . راه اندازی مرکز آموزش جهت کارکنان شرکت و فرهیختگان و…