مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه در تاریخ 29-5-1399 بمنظور انتخاب هیئت و مدیرها راس ساعت 14 در محل آمفی تئاتر ساختمان ستاره ونک همراه همراه اول واقع در میدان ونک خیابان ونک تشکیل شد.

 

Majma2

 مجمع عمومی فوق العاده پس از مشاهده حضور سهامداران بدواَ هیات رییسه را به اسامی ذیل انتخاب نمود:
1-آقای دکتر داوود دهقان به عنوان رئیس جلسه
2-آقای ابراهیم واحدی به عنوان نایب رییس
3-آقای مهدی کیا به عنوان منشی
4-آقای دکتر مجتبی عبدالهی به عنوان ناظر
2-آقای خلیل صباغی خامنه به عنوان ناظر
6-آقای مهدی صباغی به عنوان ناظر
7-آقای قربانعلی جعفری به عنوان ناظر
پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
پس از اعلام رسمیت جلسه توسط آقای مهندس احمد مداحی بازرس محترم شرکت و توضیحات آقای دکتر دهقان مبنی بر توجه حاضرین به قانون کاندید های مجدد هیئت مدیرها برای بار سوم که بایستی حداقل دو سوم از آرای ماخوذه را به خود اختصاص دهند . شروع به کار کرد .
در ابتدا کاندید های محترم هر یک به مدت یک دقیقه نسبت به معرفی خود و اعلام رئوس برنامه کاری در صورت انتخاب شدن به این منصب را به اطلاع حاضرین رساندند
بعداز آگاهی حاضرین از برنامه های هر یک از کاندیدا ها با اعلام زمان آغاز رای گیری توسط آقای دکتر دهقان ، رای گیری آغاز و پس از اتمام زمان مقرر شده نسبت به شمارش آرای ماخوذه اقدام شد . شمار آرای در حضور حاضرین در مجمع آغاز و به دو روش دستی و الکترونیکی ثبت گردید
انتخابات با حضور ۳۰۷ نفر از اعضا ( وکیل و موکل) تشکیل و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:
اعضای اصلی:
۱- آقای سید عباس نوربخش با ۲۲۰ رای
۲- آقای حسین پیرکماجی با ۱۰۶ رای
۳-آقایان جعفر رجب پور زهرایی و سید جمال موسوی ننه کران هریک با ۸۷ رای
۴-آقای فردین خداویسی با ۸۰ رای
و اعضای علی البدل :
آقایان مهدی رحیمی با ۶۹ رای ،
مهدی اکبری با ۶۷ رای
لطیف وصلی با ۶۰ رای
انتخاب شدند.
که برای منتخبین محترم آرزوی توفیق از درگاه خداوند متعال دارم.
با آرزوی سلامتی برای کلیه همکاران و تشکر مجدد از حضور گرمتان .

Majma1