بازدید اعضای هیئت مدیره به پاس قدردانی و تبریک سال نو ،از گروه توسعه سایت های BTS ، وصول مطالبات و انبار های شرکت در کوی کن

رفع مشکل فنی در سایت BTS همراه اول توچال ٧ در روز شنبه مورخه ٩٧/١٠/١٩

نکاتی را درخصوص بیمه تکمیلی درمان و عملکرد بهینه هنگامی که نیاز به استفاده از این خدمات پیش می آید :

مدارک در زمان ارائه به کارشناسان کامل و بلا اشکال باشد .

داشتن اطلاعات دسترسی به کارشناسان و مسئولین بیمه

خدمات سرپایی و یا پاراکلینیکی ، خدمات بیمارستانی و خدمات دندانپزشکی جداگانه و به صورت کاربردی و در پیامهای مختلف ارائه گردد تا بتوانند افراد تحت تکفلتان درغیاب شما از این خدمات بنحو احسن استفاده نمایند.

 

 

ادامه مطلب...

بازدید سید احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان (Bestel)

ادامه مطلب...

بازدید جناب آقای مهندس نصرالله جهانگرد ، معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان (Bestel)

ادامه مطلب...