این شرکت جهت تکمیل کادر نیروی فنی خود به دو کارشناس Civil  و Ti در شهر تهران نیاز دارد.

ادامه مطلب...

این شرکت جهت تکمیل کادر نیروی فنی خود به تخصص های ذیل در استان های کرمان ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، فارس ، اردبیل و سیستان و بلوچستان نیاز دارد.

ادامه مطلب...

بدینوسیله اعلام میگردد این شرکت نیاز فوری به تعداد 30 نفر کارشناس فنی با تخصص های مخابرات ، الکترونیک ، کامپیوتر ، صنایع ، حقوق و حسابداری دارد .

ادامه مطلب...

همکارانی که سهام آرمان دارند لازم است جهت اعلام شماره شباء بانک به دفتر مرکزی فرهیختگان حداکثر تا تاریخ 22/8/98 مراجعه نمایند

این شرکت در دو رشته کارشناسی برق و کارشناسی مکانیک .با تخصص های مذکور استخدام بعمل می آورد

ادامه مطلب...