تاکید وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت ثبت مشخصات اعضا و مجامع در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون(عکس)

به گزارش روابط عمومی شرکت فرهیختگان پیام همراه ،آقای تهرانی کارشناس ارشد تدارکات،بیمه و امور رفاهی شرکت در گفتگو با خبرنگار ما گفت ؛ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت اطلاعات و مشخصات کلیه اعضا و مجامع در سامانه جامع هوشمند بخش تعاون آن وزارتخانه الزامیست.

ادامه مطلب...