بدینوسیله اعلام میگردد این شرکت نیاز فوری به تعداد 30 نفر کارشناس فنی با تخصص های مخابرات ، الکترونیک ، کامپیوتر ، صنایع ، حقوق و حسابداری دارد .

ادامه مطلب...

همکارانی که سهام آرمان دارند لازم است جهت اعلام شماره شباء بانک به دفتر مرکزی فرهیختگان حداکثر تا تاریخ 22/8/98 مراجعه نمایند

این شرکت در دو رشته کارشناسی برق و کارشناسی مکانیک .با تخصص های مذکور استخدام بعمل می آورد

ادامه مطلب...

بازدید آقای دکتر ذاکری افشار مدیرکل جذب وحمایت از سرمایه گذاری
منطقه ویژه اقتصادی پیام
بازدید بدون اطلاع قبلی ضمن بررسی تولیدات، توسط شركت بستل

ادامه مطلب...

کلیه همکاران خانم و آقا که هنوز موفق به انجام معاینات ادواری نشده اند لازم است روز شنبه 98/06/16 به طبقه 1- همراه اول مراجعه نمایند بدیهی است این تاریخ آخرین مهلت بوده و تمدید قرارداد منوط به انجام آزمایشات می باشد.