لطفا جهت حذف و اضافه نفرات بیمه پارسیان تا تاریخ 31/05/1400 به دفتر شرکت فرهیختگان مراجعه فرمائید

ادامه مطلب...

اطلاعیه تغییر محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرهیختگان پیام همراه

ادامه مطلب...

آگهی دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم شرکت فرهیختگان پیام همراه

ادامه مطلب...

قابل توجه سهامدران شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه

ادامه مطلب...