همکارانی که تمایل به ثبت نام جدید ، حذف و یا اضافه کردن خود و یا افراد تحت تکلفشان در بیمه تکمیلی را دارند حداکثر تا تاریخ 99/05/31 به دفتر مرکزی مراجعه نمایند .

ادامه مطلب...

اطلاعیه محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم )

ادامه مطلب...

این شرکت جهت تکمیل کادر نیروی فنی خود به دو کارشناس Civil  و Ti در شهر تهران نیاز دارد.

ادامه مطلب...

این شرکت جهت تکمیل کادر نیروی فنی خود به تخصص های ذیل در استان های کرمان ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، فارس ، اردبیل و سیستان و بلوچستان نیاز دارد.

ادامه مطلب...