ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

اخبار و رویدادها

کلیه همکاران خانم و آقا که هنوز موفق به انجام معاینات ادواری نشده اند لازم است روز شنبه 98/06/16 به طبقه 1- همراه اول مراجعه نمایند بدیهی است این تاریخ آخرین مهلت بوده و تمدید قرارداد منوط به انجام آزمایشات می باشد.