تمهید فرصتی برابر ، برای تبلیغات کاندیداهای هیات مدیره

تمهید فرصتی برابر ، برای تبلیغات کاندیداهای هیات مدیره

 

IMG_20230909_111325_336.jpg


روابط عمومی شرکت فرهیختگان پیام همراه اعلام کرد با توجه به فرصت باقیمانده تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت با دستور جلسه انتخاب هیات مدیره ، به منظور فراهم آوردن فرصت تبلیغات و معرفی کاندیداهای هیات مدیره ، کانال اطلاع رسانی این شرکت آمادگی خود را جهت‌دریافت و انتشار رزومه،اهداف و برنامه های کاری کاندیداها اعلام میدارد.

بر اساس این گزارش کاندیداهای گرامی میتوانند از روز چهارشنبه  ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ تا یک روز قبل از برگزاری مجمع (یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲) ، رزومه ، اهداف،برنامه های کاری و معرفی خود را برای آگاهی سهامداران به روابط عمومی شرکت ارائه و یا به نشانی @ftscomm ارسال نمایند.

این روابط عمومی نسبت به انتشار آن به صورت برابر و با تقسیم فضای تبلیغاتی موجود در کانال اطلاع رسانی شرکت فرهیختگان‌  پیام همراه بین ۲۳ نفر از کاندیداهای محترم هیات مدیره اقدام خواهد کرد.