مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

از کلیه اعضا و سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در روز چهارشنبه مورخ 99/5/29 راس ساعت 14 در محل سالن اجتماعات برج همراه واقع در خیابان ونک ، برج همراه برگزار می گردد حضور بهم رسانند .

 Majma heyat modire