جهت ثبت نام ، حذف يا اضافه بيمه تکمیلی درمان پارسيان تا تاريخ 98/06/01، به دفتر مركزي شركت مراجعه نماييد.

با تشکر

ادامه مطلب...

بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه در مورخه 98/03/29 مقرر گردید از محل سود سال 97 مبلغ 12.000.000 ریال به سهام هر یک از سهامداران اضافه شود.

بدین ترتیب برگ سهام اعضا به مبلغ 72.000.000 ریال معادل 240 سهم اصلاح و در سامانه سهامداران قابل رویت و چاپ می باشد .

ادامه مطلب...

با برگزاری مجمع عمومی سالانه ، در تاریخ بیست و نهم خرداد ماه ، شرکت تعاونی 12 ساله شد .

ادامه مطلب...

بازدید جناب آقای مهندس رستگار ، دبیر محترم سندیکای صنعت مخابرات از کارخانه تولیدی تجهیزات مخابراتی شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش ( شرکت بستل )

ادامه مطلب...

برگزاری جلسه با حضور جناب آقای مهندس رستگار ، دبیر محترم سندیکای صنعت مخابرات در رابطه با تولیدات تجهیزات مخابراتی توسط شرکت بنیان ارتباط سهند فرهیختگان کیش ( شرکت بستل )

ادامه مطلب...