در بازارهای بلوغ یافته یا اشباع شده ، برنامه ریزی برای استقرار یا ارتقاء شبکه نیاز به توجه ویژه به کاهش هزینه های سرمایه (CAPEX) و بهینه سازی هزینه های عملیاتی (OPEX) دارد. هرچه بازارها رقابتی تر می شوند و تعرفه های خدمات اتصال اساسی تحت فشار قرار می گیرند ، برای CSP ها مهم است که بهره وری شبکه و سازمان خود را به حداکثر برسانند. شرکت فرهیختگان به CSP ها کمک می کند تا از دارایی های شبکه موجود خود بیشترین بهره را ببرند.

ما به آنها کمک می کنیم تا فرصت هایی را برای کنترل CAPEX خود از طریق به اشتراک گذاری شبکه ، اشتراک گذاری سایت و مهندسی بهینه زیرساخت های رادیویی ، محوطه سازی سایت و پشتیبان استفاده کنند .

هدف ما فراهم کردن زیرساخت های کارآمد برای مشتریان است تا بتوانند خدمات کاملا در دسترس ، قابل اطمینان و ایمنی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد .

 

خدمات طراحی و مهندسی ما شامل موارد زیر است :

طراحی شبکه

طراحی کلیه بخش ها - هسته ، انتقال ، دسترسی  شبکه CSP های ثابت و موبایل به گونه ای که ظرفیت صوتی و دیتا را با سرعت و کارآمد در جهت ارائه خدمات به مشتریان ارائه دهد.

بهینه سازی

افزایش تجربه مشتری با بهینه سازی عملکرد مکالمه و دیتا در کلیه بخش های شبکه ها.

ارتقاء شبکه

مهندسی ظرفیت در شبکه های موجود به روشی ارتقاء می یابد تا از اختلال در سرویس جلوگیری شود و بازدهی سریع داشته باشد.

ارتقاء فن آوری

برنامه ریزی برای ارتقاء شبکه های ثابت و موبایل به سمت فن آوری نسل بعدی (LTE,5G ، FTTx) و در عین حال حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود.

بهینه سازی و اطمینان از درآمد

برنامه ریزی برای معرفی خدمات ارزش افزوده ، محصولات داده و برنامه های OTT در شبکه های مشتریان به منظور بهبود ARPU