شرکت فرهیختگان یک شرکت معتبر در شبکه های ثابت و موبایل برای ارائه دهندگان خدمات ارتباطاتی (CSPs)  در ایران و سایر کشورها  دئربخش شبکه های نسل جدید و یا شبکه های نسل قبل است. ما برای استفاده سریع از ظرفیت شبکه ، انجام ارتقاء فن آوری یا تعویض شبکه ، به منابع انسانی متخصص در تیم خود و پیمانکاران فرعی ایرانی / محلی متکی هستیم. ما پروژه های کلید در دست (GC) وسایر انواع پروژه ها را به خوبی انجام و تحویل می دهیم که شامل همه بخش های  دسترسی ، انتقال و هسته شبکه CSP است.

شرکت فرهیختگان به اپراتورها کمک می کند تا ضمن مدیریت مخاطرات در مورد راه اندازی شبکه ، شبکه هایی با ظرفیت بالا ، ایمن و پایدار را ایجاد کنند. با تجربه کاملی در نصب و پیکربندی تجهیزات از تولید کنندگان پیشرو در این صنعت، قادر هستیم در ساخت شبکه های با کارایی بالا ، کم هزینه و با بازدهی بالا به استقرار و بهرهبرداری از خدمات جدید کمک می کنیم. ما همچنین به CSP ها برای رفع چالش رو به رشد تقاضای ظرفیت که ناشی از استفاده از داده های با حجم بسیاربالا در بازارهای به بلوغ رسیده و نوظهور مواجه میشوند کمک می کنیم.

ارائه خدمات ما شامل :

مدیریت تهیه و تدارکات

سایت یابی ، پشتیبانی نهایی سازی سایت و نهایی سازی قرارد سایت

عملیات عمرانی و نصب برق

نصب سوئیچینگ ، رادیو و تجهیزات کابل کشی (کلیه وندورها)

یکپارچه سازی سیستم  کلیه وندورها

انتقال داده

نظارت و کنترل کیفیت

تست و راه اندازی