ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید

اخبار و رویدادها

بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی فرهیختگان پیام همراه در مورخه 98/03/29 مقرر گردید از محل سود سال 97 مبلغ 12.000.000 ریال به سهام هر یک از سهامداران اضافه شود.

بدین ترتیب برگ سهام اعضا به مبلغ 72.000.000 ریال معادل 240 سهم اصلاح و در سامانه سهامداران قابل رویت و چاپ می باشد .

ادامه مطلب...